เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116731
หมายเลขทรัพยากรi00309100
บาร์โค้ด39611018046465
เล่มIssue no. 4360 (02-08 Dec.) 2013
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า2 Jan 2014
จำนวนครั้งที่ยืม0