เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00183304
หมายเลขทรัพยากรi00309134
บาร์โค้ด39611018046259
เล่มฉบับที่ 2 (มี.ค.) 2556
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai Fl.2
วันที่นำเข้า3 Jan 2014
จำนวนครั้งที่ยืม11