เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116731
หมายเลขทรัพยากรi00307948
บาร์โค้ด39611018045830
เล่มIssue no. 4356 (04-10 Nov.) 2013
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า19 Nov 2013
จำนวนครั้งที่ยืม0