เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00313938
บาร์โค้ด39611018045384
เล่มปีที่ 15 ฉบับที่ 360-362 (01 ต.ค.-พ.ย.) 2556
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai - Bound Fl.2
วันที่นำเข้า15 May 2014
จำนวนครั้งที่ยืม0