เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116731
หมายเลขทรัพยากรi00307241
บาร์โค้ด39611018045269
เล่มIssue no. 4354 (21-27 Oct.) 2013
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า1 Nov 2013
จำนวนครั้งที่ยืม0