เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116731
หมายเลขทรัพยากรi00307462
บาร์โค้ด39611018045004
เล่มIssue no. 4355 (28-03 Oct.-Nov.) 2013
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า9 Nov 2013
จำนวนครั้งที่ยืม0