เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00186237
หมายเลขทรัพยากรi00307884
บาร์โค้ด39611018044361
เล่มปีที่ 2 ฉบับที่ 3 (มิ.ย.-ก.ย.) 2556
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai Fl.2
วันที่นำเข้า18 Nov 2013
จำนวนครั้งที่ยืม19