เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00316063
บาร์โค้ด39611018043462
เล่มปีที่ 16 ฉบับที่ 366-369 ( ม.ค.-ก.พ.) 2557
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai - Bound Fl.2
วันที่นำเข้า25 Jul 2014
จำนวนครั้งที่ยืม0