เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116731
หมายเลขทรัพยากรi00310132
บาร์โค้ด39611018042894
เล่มIssue no. 4366 (13-19 Jan.) 2014
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า7 Feb 2014
จำนวนครั้งที่ยืม0