เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116916
หมายเลขทรัพยากรi00310535
บาร์โค้ด39611018042241
เล่มVol. 9 No. 95 (Feb.) 2014
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า24 Feb 2014
จำนวนครั้งที่ยืม0