เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116731
หมายเลขทรัพยากรi00305439
บาร์โค้ด39611018042027
เล่มIssue no. 4346 (26-01 Aug.-Sep.) 2013
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า4 Sep 2013
จำนวนครั้งที่ยืม0