เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00186237
หมายเลขทรัพยากรi00306116
บาร์โค้ด39611018041722
เล่มปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (ก.พ.-พ.ค.) 2556
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai Fl.2
วันที่นำเข้า29 Sep 2013
จำนวนครั้งที่ยืม0