เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00186237
หมายเลขทรัพยากรi00306115
บาร์โค้ด39611018041714
เล่มปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (ต.ค.-ม.ค.) 2555-2556
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai Fl.2
วันที่นำเข้า29 Sep 2013
จำนวนครั้งที่ยืม7