เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116731
หมายเลขทรัพยากรi00304850
บาร์โค้ด39611018041573
เล่มIssue no. 4345 (12-25 Aug.) 2013
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า26 Aug 2013
จำนวนครั้งที่ยืม0