เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116731
หมายเลขทรัพยากรi00304761
บาร์โค้ด39611018040815
เล่มIssue no. 4344 (05-11 Aug.) 2013
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า22 Aug 2013
จำนวนครั้งที่ยืม0