เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116731
หมายเลขทรัพยากรi00304519
บาร์โค้ด39611018040039
เล่มIssue no. 4342 (22-28 Jul.) 2013
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า14 Aug 2013
จำนวนครั้งที่ยืม0