เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116731
หมายเลขทรัพยากรi00290465
บาร์โค้ด39611018039189
เล่มIssue no. 4295 (27 Aug.) 2012
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า23 Sep 2012
จำนวนครั้งที่ยืม0