เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116731
หมายเลขทรัพยากรi00291252
บาร์โค้ด39611018038595
เล่มIssue no. 4298 (17-23 Sep.) 2012
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า11 Oct 2012
จำนวนครั้งที่ยืม0