เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116731
หมายเลขทรัพยากรi00290201
บาร์โค้ด39611018038033
เล่มIssue no. 4293 (13-26 Aug.) 2012
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า18 Sep 2012
จำนวนครั้งที่ยืม0