เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116731
หมายเลขทรัพยากรi00291797
บาร์โค้ด39611018036763
เล่มIssue no. 4303 (22-28 Oct.) 2012
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า8 Nov 2012
จำนวนครั้งที่ยืม0