เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116731
หมายเลขทรัพยากรi00291796
บาร์โค้ด39611018036615
เล่มIssue no. 4302 (15-21 Oct.) 2012
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า8 Nov 2012
จำนวนครั้งที่ยืม0