เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116731
หมายเลขทรัพยากรi00291795
บาร์โค้ด39611018036514
เล่มIssue no. 4301 (08-14 Oct.) 2012
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า8 Nov 2012
จำนวนครั้งที่ยืม0