เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116731
หมายเลขทรัพยากรi00289463
บาร์โค้ด39611018033505
เล่มIssue no. 4292 (06-12 Aug.) 2012
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า6 Sep 2012
จำนวนครั้งที่ยืม0