เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116731
หมายเลขทรัพยากรi00289461
บาร์โค้ด39611018033497
เล่มIssue no. 4289 (16-22 Jul.) 2012
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า6 Sep 2012
จำนวนครั้งที่ยืม0