เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116731
หมายเลขทรัพยากรi00289465
บาร์โค้ด39611018033430
เล่มIssue no. 4290 (23-29 Jul.) 2012
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า6 Sep 2012
จำนวนครั้งที่ยืม0