เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00293204
บาร์โค้ด39611018015361
เล่มปีที่ 14 ฉบับที่ 332-333 (01-16 ส.ค.) 2555
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai - Bound Fl.2
วันที่นำเข้า6 Dec 2012
จำนวนครั้งที่ยืม0