เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116731
หมายเลขทรัพยากรi00287610
บาร์โค้ด39611018014489
เล่มIssue no. 4288 (09-15 Jul.) 2012
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า25 Jul 2012
จำนวนครั้งที่ยืม0