เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00113972
หมายเลขทรัพยากรi00238070
บาร์โค้ด39611010675824
เล่มv.3
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBook - Thai Fl.3
วันที่นำเข้า26 Sep 2011
จำนวนครั้งที่ยืม22