เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00102216
หมายเลขทรัพยากรi00217894
บาร์โค้ด39611010556933
เล่มAns.
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บBook - Japan Fl.3
วันที่นำเข้า26 Sep 2011
จำนวนครั้งที่ยืม0