เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00056475
หมายเลขทรัพยากรi00161068
บาร์โค้ด39611010451598
เล่มv.21
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บReference - English Fl.2
วันที่นำเข้า26 Sep 2011
จำนวนครั้งที่ยืม0