เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00056475
หมายเลขทรัพยากรi00161059
บาร์โค้ด39611010451374
เล่มv.11
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บReference - English Fl.2
วันที่นำเข้า26 Sep 2011
จำนวนครั้งที่ยืม0