เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00056475
หมายเลขทรัพยากรi00161062
บาร์โค้ด39611010451325
เล่มv.15
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บReference - English Fl.2
วันที่นำเข้า26 Sep 2011
จำนวนครั้งที่ยืม0