เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00056475
หมายเลขทรัพยากรi00161057
บาร์โค้ด39611010451309
เล่มv.9
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บReference - English Fl.2
วันที่นำเข้า26 Sep 2011
จำนวนครั้งที่ยืม0