เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116731
หมายเลขทรัพยากรi00321926
บาร์โค้ด39611010038247
เล่มIssue no. 4414 (15-21 Dec.) 2014
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า21 Jan 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0