เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116731
หมายเลขทรัพยากรi00321919
บาร์โค้ด39611010037785
เล่มIssue no. 4415 (22-28 Dec.) 2014
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า21 Jan 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0