เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116731
หมายเลขทรัพยากรi00321117
บาร์โค้ด39611010036951
เล่มIssue no. 4411 (24-30 Nov.) 2014
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า22 Dec 2014
จำนวนครั้งที่ยืม0