เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116916
หมายเลขทรัพยากรi00321098
บาร์โค้ด39611010036720
เล่มVol. 9 No. 105 (Dec.) 2014
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical – Thai Fl.1
วันที่นำเข้า20 Dec 2014
จำนวนครั้งที่ยืม0