เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116731
หมายเลขทรัพยากรi00320263
บาร์โค้ด39611010035680
เล่มIssue no. 4410 (17-23 Nov.) 2014
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า2 Dec 2014
จำนวนครั้งที่ยืม0