เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00186237
หมายเลขทรัพยากรi00320247
บาร์โค้ด39611010035409
เล่มปีที่ 3 ฉบับที่ 3 (มิ.ย.-ก.ย.) 2557
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai Fl.2
วันที่นำเข้า2 Dec 2014
จำนวนครั้งที่ยืม9