เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00327770
บาร์โค้ด39611010033917
เล่มปีที่ 17 ฉบับที่ 386-387 (01-16 พ.ย.) 2557
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai - Bound Fl.2
วันที่นำเข้า14 Jul 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0