เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116731
หมายเลขทรัพยากรi00319282
บาร์โค้ด39611010033669
เล่มIssue no. 4408 (03-09 Nov.) 2014
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า16 Nov 2014
จำนวนครั้งที่ยืม0