เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116731
หมายเลขทรัพยากรi00319281
บาร์โค้ด39611010033651
เล่มIssue no. 4407 (27-02 Oct.-Nov.) 2014
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า16 Nov 2014
จำนวนครั้งที่ยืม0