เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116731
หมายเลขทรัพยากรi00318850
บาร์โค้ด39611010033172
เล่มIssue no. 4406 (20-26 Oct.) 2014
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า7 Nov 2014
จำนวนครั้งที่ยืม0