เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116731
หมายเลขทรัพยากรi00318477
บาร์โค้ด39611010032976
เล่มIssue no. 4404 (06-12 Oct.) 2014
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า28 Oct 2014
จำนวนครั้งที่ยืม0