เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00026424
หมายเลขทรัพยากรi00327771
บาร์โค้ด39611010031713
เล่มปีที่ 16-17 ฉบับที่ 384-385 (01-16 ต.ค.) 2557
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - Thai - Bound Fl.2
วันที่นำเข้า14 Jul 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0