เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116731
หมายเลขทรัพยากรi00318132
บาร์โค้ด39611010031465
เล่มIssue no. 4401 (15-21 Sep.) 2014
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า17 Oct 2014
จำนวนครั้งที่ยืม0