เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116731
หมายเลขทรัพยากรi00318048
บาร์โค้ด39611010030657
เล่มIssue no. 4403 (29-05 Sep.-Oct.) 2014
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า15 Oct 2014
จำนวนครั้งที่ยืม0