เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116731
หมายเลขทรัพยากรi00318019
บาร์โค้ด39611010030525
เล่มIssue no. 4402 (22-28 Sep.) 2014
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า14 Oct 2014
จำนวนครั้งที่ยืม0