เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116731
หมายเลขทรัพยากรi00286860
บาร์โค้ด39611010019445
เล่มIssue no. 4287 (02-08 Jul.) 2012
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า15 Jul 2012
จำนวนครั้งที่ยืม0