เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00116731
หมายเลขทรัพยากรi00286655
บาร์โค้ด39611010019064
เล่มIssue no. 4285 (18-24 Jun.) 2012
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บPeriodical - English Fl.2
วันที่นำเข้า10 Jul 2012
จำนวนครั้งที่ยืม0